Untiks, Inga. 2008. “Frankie Goes to Vilnius”. Spacesofidentity.Net 8 (2). https://doi.org/10.25071/1496-6778.18122.