Pictures Worth the Proverbial Thousand Words: Multifaceted Loyalties As Expressed in Cartographic Mapping of Hungary, 1790-1848

Authors

  • Eva Bodnar

DOI:

https://doi.org/10.25071/1496-6778.18119

References

Atlas der neuen Geographie zum Gebrauche der Schulen in den österreichisch kaiserl. königl.deutschen Erbstaaten (Atlas Depicting New Geography for the Use of Schools in the Imperal, Royal German Hereditary States). Vienna: K.k. Schulbücher, 1813. Országos Széchenyi Könyvtár Térképtár (Hereafter OSzK TK) TA 6133.

Barrow, Ian J. Making History, Drawing Territory: British Mapping in India c1756-1905. New Delhi: Oxford University Press, 2003.

Bendefy, László. Mikoviny Sámuel megyei térképei különös tekintettel az akadémiai könyvtár kézirattárának Mikoviny térképeire. Második kötet (The County Maps of Sámuel Mikoviny, with Particular Attention to the Academic Library’s Manuscript Department Mikoviny Maps. Second Volume). Budapest: Magyar Akadémiai Könyvtár, 1976.

Bérenger, Jean. A History of the Habsburg Empire 1700-1918. London: Longman, 1997.

Csaplovics, Johann von. Gemälde von Ungarn (Portrait of Hungary). Pest: Hartleben, 1829.

Danku, Gyuri. “Vasvári Pál földrajzi atlasza” (“The Geographic Atlas of Pál Vasvári”). Unpublished essay, Map Department, National Széchenyi Library, Budapest.

Dávid, Zoltán. “A Hajduk letelepité se.” (“The Hajduk Settlements”). Történeti Statisztikai Tanulmányok (Historical Statistical Studies) 1 (1975): 5-42.

Delano Smith, Catherine. “Why Theory in the History of Cartography?” Imago Mundi 48 (1996): 198-203. DOI: https://doi.org/10.1080/03085699608592843

Dickson, P.G.M. “Joseph II’s Hungarian Land Survey.” English Historical Review 106, 420 (July 1991): 611-634. DOI: https://doi.org/10.1093/ehr/CVI.CCCCXX.611

Ecsedi, István. Karacs Ferenc Térképmetsző élete és müvei (1770-1838) (Ferenc Karacs: The Map Engraver’s Life and Works (1770-1838)). Debrecen: Szent Király Város Press, 1958.

Edney, Matthew H. “Theory and the History of Cartography.” Imago Mundi 48 (1996): 185-191. DOI: https://doi.org/10.1080/03085699608592841

“Erbkaisertum Oesterreich” (“Hereditary Imperial Lands of Austria”). Atlas der neuen Geographie. Map. Vienna: K.k. Schulbücher, 1813: plate 4. OSzK TK TA 6133.

Erős, Gábor, Józsep Pap, and Dávid Pethes. Oskolai magyar új atlás kidolgozta és a’ mennyire lehetett a’ nemzet nyelvéhez alkalmaztatta Prof. tt. Budai Ésaiás Ur Metszették és nyomtatták a’ Debreczeni Ref. Collegium Nagy Érdemüelőjáróinak, és tt. Prédikátorok Endrédi József és Szoboszlai Sámuel Uraknak segitségével Debreczeni togatus Deákok: Erős Gábor, Pap József és Pethes Dávid Debreczenbenn. (New Hungarian School Atlas Produced and as Much as Possible Adjusted to the National Language by Respected Prof. Ésaiás Budai, Engraved and Printed for the Worthy Lower Students of the Debrecen Cavinist Collegium with the Help of Well-Known Pastors József Endrédi and Sámuel Szoboszlai by the Upper Level Students Gábor Erős, Józsep Pap and Dávid Pethes in Debrecen). Debrecen: Calvinist Collegium, 1804. OSzK TK TA 3918.

Evans, R.J.W. “Essay and Reflection: Frontiers and National Identities in Central Europe.” The International History Review XIV, 3 (August 1992): 480-502. DOI: https://doi.org/10.1080/07075332.1992.9640622

Fried, Franz. Atlas der neuesten Geographie für Jedermann und jede Schulanstalt (Atlas Depicting the most recent Geography, for Every Person and All School Establishments). Vienna: Artaria u Comp., 1834. OSzK TK TA 4684.

Fried, Franz. “Karte von Tirol, Steyermark, Illyrien” (“Map of Tirol, Styria, and Illyria”). Atlas der neuesten Geographie. Map. Vienna: Artaria u Comp.,1834: plate 10. OSzK TK TA 4684.

Fried, Franz.“Karte von Boehmen und der Markgrafschaft Maehren mit dem Antheile des Österreichischen herzogthumes Schliesen” (“Map of Bohemia and the Margravate of Moravia with Portions of the Austrian Duchy of Schliesen”). Atlas der neuesten Geographie). Map. Vienna: Artaria u Comp., 1834: plate 11. OSzK TK TA 4684.

Fried, Franz.“Karte von Ungarn und Galizien” (“Map of Hungary and Galicia”). Atlas der neuesten Geographie. Map. Vienna: Artaria u Comp., 1834: plate 12 OSzK TK TA 4684.

Für, Lajos. Magyar Sors a Kárpát-Medencében, Népesedésünk évszázadai 896-2000. (Hungarian Fate in the Carpathian Basin, Centuries of the Growth of Our Population, 896-2000). Budapest: Kairosz, 2001.

Gergely, András, ed. Magyarország története a 19. században (The History of Hungary in the 19th Century). Budapest: Osiris, 2005.

Görög, Demeter. Magyar Átlás, az az Magyar, Horvát és Tót országok vármegyéji szabad kerületei és a’ határ-őrzőkatonaság vidékinek közönséges és különös tábláji (Magyar Atlas, Including General and Special Plates of the Hungarian, Croatian and Slavonian Countries’ Castle Districts, Free Regions, and the Military Border Districts). Vienna: Demeter Görög and József Márton, 1802-1811. OSzK TK TA 4677.

Görög, Demeter. Mutatótábla vagyis Repertórium A’ Magyar Átlásnak LIX mappáiban találtató minden magyarországi, horvátországi és slavóniai városok, mezővárosok, helységek, nevezetesebb puszták, folyóvizek, és hegyek neveit, abécze rendben, magyar, deák, német, tót és oláh nyelveken, a’ fekvéseket jelző vármegye nevével és a’ járás számával együtt (Table or Repertory Showing Names in Alphabetical Order of All Hungarian, Croatian, and Slavonian Cities, Agricultural Cities, Places, Notable Prairies, Rivers and Elevations in Hungarian, Latin, German, Slav and Romanian Languages, With the Name of the Castle County in Question and Its District Number). Vienna: József Márton, 1811. OSzK TK T1 516. Hadi és más nevezetes történetek (Military and Other Stories of Note) (1789).

Hannerz, Ulf. “The World in Creolisation.” Africa 57 4 (1987): 546-59. DOI: https://doi.org/10.2307/1159899

Harley, J.B. “Meaning and Ambiguity in Tutor Cartography.” English Map-Making 1500-1650: Historical Essays. Ed. Sarah Tyacke. London: British Library, 1983. 22-45.

Harley, J.B.. “Deconstructing the Map.” Cartographica 26 2 (1989): 1-20. DOI: https://doi.org/10.3138/E635-7827-1757-9T53

Harley, J.B.. “Maps, Knowledge and Power.” The Iconography of Landscapes: Essays on the Symbolic Representation, Design and Use of Past Environments. Eds. Denis Cosgrove and Stephen Daniels. Cambridge: Cambridge University Press, 1988. 277-312.

Harley, J.B., and D. Woodward eds. The History of Cartography Volume One: Cartography in Prehistoric, Ancient and Medieval Europe and the Mediterranean. Chicago: University of Chicago Press, 1987.

Harley, J.B., eds. The History of Cartography: Cartography in the Traditional Islamic and South Asian Societies, Vol. Two Book One. Chicago: University of Chicago Press, 1992.

Harley, J.B., eds. The History of Cartography: Cartography in the Traditional East and Southeast Asian Societies, Vol. Two Book Two. Chicago: University of Chicago Press, 1994.

Harley, J.B., and K. Zandvliet. “Art, Science and Power in Sixteenth-Century Dutch Cartography.” Cartographica 29 2 (1992): 10-19. DOI: https://doi.org/10.3138/0N38-LMV8-21L5-0366

Haselsteiner, Horst. Joseph II und die Komitate Ungarns: Herrscherrecht und ständischer Konstitutionalismus (Joseph II and The Hungarian Counties: The Right of the Sovereign and Constitutionalism of the Feudal Orders). Vienna: H. Böhlaus, 1983.

Horvath, J. Eugene. A Canadian Collection of Hungarica, Maps and City Views 1493-1817. Vancouver: Eugene Horvath, 2001.

Ionescu-Niscov, Traian.“Sur La Toponymie Des ‘Haidouks’ Dans Les Pays Roumains: Quelques Sommaires Considerations Sur La Vie De Haidouk Dans Les Pays Roumains” (“On the toponymy of haiduks in the Romanian territories: some summary considerations on the life of the haiduks in the Romanian areas”). Etudes Balkaniques 25 3 (1989): 122-5.

Jacob, Christine. “Toward a Cultural History of Cartography.” Imago Mundi 48 (1996): 191-198. DOI: https://doi.org/10.1080/03085699608592842

Jankó, Annamaria. “A második katonai felmérés” (“The Second Military Survey”). Hadtörténelmi Közlemények (Military Communiqués) 114, 1 (2001): 103-29.

Kálvinfalvai, Béla. Karacs Ferenc, térképkészitőrézmetsző müvész (1770-1838) (Ferenc Karacs, Map Maker-Engraver Artist (1770-1838)). Debrecen: Szabadság Nyomda, 1958.

Karacs, Ferenc. Erdély ország közönséges földképe mellyet az alsóbb Oskolabeli Ifjak számára metszett és kiadott Karacs Ferencz (General Map of the Country of Transylvania, which was Engraved and Published for the Benefit of School Age Youth by Ferencz Karacs). Map. Pest: 1834.OSzK TK TR 35.

Karacs, Ferenc. Magyar országnak földképe melly az eddig készültt mappákból lehetőképen meg jobbitva a’ köz haszonra ki bocsáttatott Pesten (Geographical Picture of Hungary Improved as Best Could Be from Maps That Have Already Appeared for the Benefit of General Use Distributed in Pest). Map. Pest: András Vályi, 1798. OSzK TK TR 7111.

Karacs, Ferenc. Magyar Országnak és a’ hozzá kaptsoltatott Horváth és Tót országoknak, ‘s határőrzőkatonai vidékeknek, nem különben az Erdélyi Nagy Fejedelemségnek vármegyékre és szabad kerületekre ösztatott ‘s a’ leg jobb mappák szerént készittetett közönséges táblája (General Map of Hungary and the Countries of Croatia and Slavonia Added to it, and the Military Districts, not Excluding the Great Principality of Transylvania, Divided into Castle Counties and Free Districts and Made According to the Best Maps). Map. Pest: Ferenc Karacs, 1813. OSzK TK TM 6 166.

Karacs, Ferenc. Európa Magyar Atlása a legujabb politikai, geographiai és statistikai hiteles adatok szerént a’ polgári kormányzók, katona tisztek, újságolvasók, kereskedők, utazók és tanulók köz hasonvételére nemzeti magyar nyelven 21 táblában (European Hungarian Atlas in 21 Tables, According to the Newest Political, Geographical and Statistical Facts for the General Use of Civil Governors, Officers, Newspaper Readers, Business People, Travellers, and Students in the National Magyar Language). Pest: Ferenc Karacs and Baumann printers, 1834-1838. OSzK TK TA 4458.

Karte von dem Königreiche Ungarn mit den königreichen Kroatien und Sklavonien und dem Grossfürstenthum Siebenbürgen (Map of the Kingdom of Hungary with the Kingdoms of Croatia and Slavonia and the Great Principality of Transylvania). Map. Pest: Industrie Comptoir, 1814. OSzK TK TR 1515.

Kókay, György., ed. A magyar sajtó története I: 1705-1848 (The History of the Hungarian Press I: 1705-1848). Budapest: Akadémiai Kiadó, 1979.

Kókay, György. A magyar sajtó története I: 1705-1848 (The History of the Hungarian Press I: 1705-1848). 1979. 16 Nov. 2007 <http://mek.oszk.hu/04700/04727/html/136.html.>.

Konrad, Adolph. Allgemeiner Hand Atlas zum Gebrauche für Studierende Kaufleute und Zeitungsleser in 25 General- und Special Karten alle nach den politischen Verhältnissen des Jahrs 1812 berichtigt (General Hand Atlas for the use of Business People in Training and Newspaper Readers in 25 General and Special Maps all Corresponding to the Political Situation of the Year 1812). Pest-Vienna: Tranquillo Mollo, 1812. OSzK TK TA 1779.

Konrad, Adolph.“Charte der Österreichischen Monarchie” (“Map of the Austrian Monarchy”). Allgemeiner Hand Atlas. Map: 16. OSzK TK TA 1779.

Konrad, Adolph.“Charte von Ungarn und Siebenbürgen” (“Map of Hungary and Transylvania”). Allgemeiner Hand Atlas. Map:17. OSzK TK TA 1779.

Korabinszky, János Mátyás. Atlas Regni Hungariae portatilis: Neue und vollständige Darstellung des Königreichs Ungarn auf LX Tafeln im Taschenformat. Ein geographisches Noth und Hülfsbüchlein fürs gemeine Leben (Portable Atlas of the Kingdom of Hungary: New and Complete Representation of the Kingdom of Hungary on LX Plates in Pocket Format. A Geographical Necessity and Reference Booklet for Everyday Life). Map. Vienna: Schaumberg and Compagnie, 1804. OSzK, TK TA 1022.

Korabinszky, Johann Matthias. Geographisch-historisches und Produkten Lexicon von Ungarn in welchem die vorzüglichsten Oerter des Landes in alphabetischer Ordnung angegeben, ihre Lage Bestimmt, und mit kurzem Nachrichten, die im gesellschaftlichen Umgange angenehm und nützlich sind (Geographical and Historical Product Lexicon of Hungary in which the most excellent Places of the Country are Given in Alphabetical Order, According to their Position, and with Short Descriptions which are Pleasant and Useful in Social Intercourse). Pressburg: Weber and Korabinszky, 1786.

Lendvai, Paul. The Hungarians: A Thousand Years of Victory in Defeat. Princeton: Princeton University Press, 2003. DOI: https://doi.org/10.1515/9781400851522

Magyar Hirmondó (Magyar News) 24 (March 26 1799).

Mappa novissima regnorum Hungariae, Croatiae, Sclavoniae nec non Magni Principatus Transylvanie (New Map of the Kingdom of Hungary, Croatia, Slavonia, but not of the Great Principality of Transylvania). Map. Vienna: Artaria et Comp., 1801. OSzK TK TM 23 076.

Márton, József. Görög Demeter ts.k.udvari főnevelő, aranykultsos és udvari tanátsos hazánkfiának, sz. István apost. magyar király rendje közép keresztes életirása és a magyar literatura előmozditása által, valamint a nevelés pályájan szerzett érdemei (The Biography of Demeter Görög, Imperial and Royal Governor, Holder of the Golden Key and Court Counsellor, Compatriot, Bearer of the Middle Cross of the Apostolic Saint István Royal Order, including His Received Awards in the Field of Education and for his Progression of Hungarian Literature). Vienna, 1834.

Mikó, Mrs. Pál. “Görög Demeter a császár udvarában” (“Demeter Görög at the Emperor’s Court”). Magyar Könyvszemle (Hungarian Book Review) 102 (1986): 91-8.

Molnár, József. Görög Demeter (Demeter Görög). Debrecen: Városi Nyomda, 1938.

Nagy, Júlia. “A Magyar Átlás” (“The Hungarian Atlas”). Földrajzi Értesitő (Geographical Report) XXVI 3-4 (1977a).

Nagy, Júlia. “Görög Demeter, Kerekes Sámuel és Márton József, a XVIII századi magyar térképészet kiemelkedőmüvelői” (“Demeter Görög, Sámuel Kerekes and József Márton: Exceptional Practitioners of XVIII Century Hungarian Cartography”) Földrajzi Értesitő (Geographical Report) XXVI 2 (1977b): 211-12.

Nischer-Falkenhof, Ernst von. “The Survey by the Austrian General Staff under the Empress Maria Theresa and the Emperor Joseph II, and the Subsequent Initial Surveys of Neighbouring Territories During the Years 1749-1854.” Imago Mundi Vol.2 (1937): 83-5. DOI: https://doi.org/10.1080/03085693708591838

Paget, John. Hungary and Transylvania with Remarks on their Condition, Social, Political and Economical. London: John Murray, 1839.

Papp-Váry, Arpád. Magyarország története térképeken (The History of Hungary in Maps). Budapest: Kossuth Kiadó, 2002.

Popova, Irina. “Representing National Territory: Cartography and Nationalism in Hungary, 1700-1848.” Creating the Other: Ethnic Conflict and Nationalism in Habsburg Central Europe. Ed. Nancy M. Wingfield. New York: Berghahn, 2003. 19-38. DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctt1x76dp7.6

Pratt, Mary Louise. Imperial Eyes: Travel Writing and Transculturation. London: Routledge, 1992.

Schedius, Lajos, and Sámuel Blaschnek. Magyar Ország, Horvát, Tót, Dalmát, és Erdély Országok a’ tenger mellék’ és a’ végőri vidékek’ közönséges posták és útak’ földabrosza az Austriai tsaszárság’ határos tartomány részeivel együtt, a’ leg jobb kútfökből meritett, leg biztosabb előadások szerént (Map of the Countries of Hungary, Croatia, Slavonia, Dalmatia, and Transylvania, the Coastal Region, the Military Districts, General Postal Stations and Roads along with the Border Regions of the Austrian Empire, using the best Sources and Means of Presentation). Map. Pest: Lajos Schedius and Sámuel Blaschnek, 1833-1836. OSzK TK TR 2846.

Schedius, Ludwig. Karte des Königreichs Ungarn seiner Nebenländer und Siebenbürgen’s Nach den besten Quellen herausgegeben von Ludwig von Schedius (Map of the Kingdom of Hungary, Its Neighbouring Lands and Those of Transylvania According to the Best Sources, Produced by Ludwig von Schedius). Map. Pest: Eggenberger u. Heckenast, 1838. OSzK TK TM 5771.

Swatridge, Colin. A Country Full of Aliens: A Briton in Hungary. Budapest: Corvina, 2005.

Szántai, Lajos. Atlas Hungaricus. Magyarország nyomtatott térképei 1528-1850 Kötet kettó (AtlasHungaricus. The Printed Maps of Hungary, 1528-1850 Volume Two). Budapest: Akadémiai kiadó, 1996.

Szász, Zoltán, ed. Erdély története, harmadik kötet 1830-tól napjainkig (The History of Transylvania, Third Volume, From 1830 until Present Day). Budapest: Akadémiai Kiadó, 1987.

Thody, Philip. Roland Barthes: A Conservative Estimate. Chicago: University of Chicago Press, 1983.

“Ungarn samt den Vereinigten Ländern und Siebenbürgen” (“Hungary Together with the United Lands and Transylvania”). Atlas der neuen Geographie. Map. Vienna: K.k. Schulbücher, 1813: plate 9-10. OSzK TK TA 6133.

Vann, James. “Mapping under the Austrian Habsburgs.” Monarchs, Ministers and Maps, The Emergence of Cartography as a Tool of Government in Early Modern Europe. Ed. David Buisseret. Chicago: University of Chicago Press, 1992. 153-67.

Wintle, Michael. “Renaissance maps and the construction of the idea of Europe.” Journal of Historical Geography 25, 2 (1999): 137-65. DOI: https://doi.org/10.1006/jhge.1999.0111

Wolff, Larry. Inventing Eastern Europe: The Map of Civilisation on the Mind of the Enlightenment. Stanford: Stanford University Press, 1994.

Woodward, David and Lewis G. Malcom eds. The History of Cartography: Cartography in the Traditional African, American, Arctic, Australian and Pacific Societies. Chicago: University of Chicago Press, 1998.

Downloads

Published

2009-01-15

How to Cite

Bodnar, E. (2009). Pictures Worth the Proverbial Thousand Words: Multifaceted Loyalties As Expressed in Cartographic Mapping of Hungary, 1790-1848. Spacesofidentity.Net, 8(2). https://doi.org/10.25071/1496-6778.18119

Issue

Section

Articles